Privacyverklaring Kraamlive

Kraamlive is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Persoonsgegevens die kraamlive verwerkt

Kraamlive verwerkt uw persoonsgegevens doordat u deze doormiddel van uw inschrijving aan kraamlive verstrekt zodat u gebruik kunt maken van haar diensten. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die kraamlive verwerkt:

Voor- en achternaam

Geslacht

Geboortedatum

Geboorteplaats

Aterme datum

Namen en geboorte data van eventuele eerdere kinderen

Huisarts en verloskundige gegevens

Adresgegevens

Telefoonnummers

E-mailadres

BSN

Verzekering gegevens

Legitimatie gegevens

Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door contact via e-mail en telefoon.

 

Met welk doel verwerkt kraamlive uw persoonsgegevens

Kraamlive verwerkt uw persoonsgegevens omdat dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst tussen u en kraamlive. Kraamlive verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  •  Om contact met u te kunnen opnemen voorafgaand en rond de kraamperiode m.b.t de
  •  te verlenen kraamzorg.
  •  Om zorggegevens inzichtelijk te maken in een zorgdossier in de kraamweek voor o.a. de verloskundige   en u zelf.
  • Om de kraamzorg te kunnen declareren bij de zorgverzekeraar.
  •  Kraamlive verwerkt ook persoonsgegevens als zij hier wettelijk toe verplicht is, zoals gegevens die   nodig zijn voor de belastingaangifte. En de wettelijke bewaarplicht. Dit zijn geen medische en of   paramedische gegevens.  

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Kraamlive verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend aan bedrijven en of andere zorgverleners indien dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Als u wilt weten welke gegevens kraamlive van u heeft opgeslagen (en of deze juist zijn), dan kunt u een overzicht daarvan bij haar opvragen. Kraamlive verstrekt u de gegevens dan binnen vier weken. Als deze opgave onjuistheden bevat, dan kunt u kraamlive schriftelijk verzoeken om deze te corrigeren of te verwijderen. Om misbruik en/of fraude te voorkomen, vragen we u bij een dergelijk verzoek wel altijd om u adequaat te identificeren en de gegevens persoonlijk te komen ophalen. Het verwijderen van gegevens is alleen mogelijk indien deze gegevens op basis van wettelijke eisen (waaronder de wet WGBO) niet noodzakelijk bewaard moeten worden door kraamlive. Voor het verstrekken van zo’n overzicht kan kraamlive van u een bijdrage in de kosten verlangen.

Op grond van de privacywetgeving heeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen deze verwerking van persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Wijzigingen privacyverklaring

Kraamlive behoud het recht om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. U vindt de laatste versie van de privacyverklaring op deze pagina.